Samenwerken

We zijn allemaal verschillend. Dat weten we. We doen in de praktijk echter niets met deze wetenschap. We willen nog steeds graag dat de ander is, doet, praat zoals wij. Wij verwachten ook dat de ander het werk, de taken, de terminologie op dezelfde wijze interpreteert als wijzelf. En waar we onbewust ook van uitgaan is dat de ander dezelfde normen en waarden hanteert. Aangezien de ander in het echt ook echt anders is leidt dit maar al te vaak tot onbegrip, frustratie, verwijten en oordelen. En dit alles gaat logischerwijze ten koste van alle vormen van samenwerking.

Hoe laat zich dit verklaren?

Niemand van ons heeft als kind geleerd hoe je in de praktijk op een praktische wijze omgaat met het feit dat we verschillend zijn en dus ook verschillend communiceren. Ook op school leren we dit nauwelijks. In het werkzame komt iedereen gegarandeerd een situatie tegen waar we vastlopen in de communicatie en samenwerking. En dat is dus niet vreemd.

De aanpak

Door middel van training en individuele begeleiding worden de betrokkenen (met behulp van zeer uiteenlopende werkvormen en theorie) allereerst uitgenodigd bewust te worden van de eigen wijze van communiceren en de onderliggende zogenaamde normen- en waardenset. Daarna is het de kunst en vaardigheid dit in relatie en samenwerking met de ander te brengen. Dat is een proces dat van alle partijen betrokkenheid en commitment vraagt. En een proces dat niet altijd makkelijk verloopt omdat er onbekende gebieden worden betreden. Toch is het de enige weg om tot optimale samenwerking te komen.