Proces optimalisatie

Procesoptimalisatie gaat over het stellen van een doel, het bepalen van een koers, het hoofdproces en de activiteiten die ervoor nodig zijn het doel te behalen. Het gaat ook over het willen blijven volgen van het proces. Ook gaat het over het onderling willen afstemmen van de processen. Je wilt continu weten waar jij je bevindt ten opzichte van het doel. Dat vraagt een transparante en open houding en dat is niet altijd wat men gewend is.

Het proces

Just a Coach begeleidt de betrokken leidinggevenden en de teams  in het stellen van het doel, bepalen van de koers, logisch inrichten van de hoofd- en deelprocessen en monitoren van het verloop van het proces. Tevens worden de teams en leidinggevenden ondersteund in het ontwikkelen van een transparante en open houding die deze aanpak vereist. De al aanwezige kwaliteiten van de betrokkenen worden direct benut en ingezet zodat de beweging door de mensen zelf wordt gemaakt.

Plannen gaat over keuzes maken. En over de vraag wie de keuzes maakt. Plannen gaat over het organiseren van de activiteiten. Plannen gaat over de match tussen activiteit en capaciteit. Plannen gaat ook de over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij een activiteit horen. Plannen gaat tevens over het verantwoorden van de gedane activiteiten aangezien dit kapitale sturingsinformatie is voor degene die kiest.

De aanpak

Just a Coach ondersteunt de betrokken leidinggevenden en de teams in het maken van reëel haalbare planningen, het organiseren van de activiteiten, het verantwoorden van de activiteiten en bepalen wie er kiest en op basis waarvan. De leidinggevenden worden begeleid in het interpreteren van sturingsinformatie. Ook komt het creëren van draagvlak voor deze aanpak aan bod.