Nul-meting en Cultuuronderzoek

Alvorens een nieuw, beter of ander pad in te gaan is het raadzaam om goed in kaart te brengen waar jij en je organisatie zich nu bevinden. De discrepantie tussen wie men is (werkelijkheid) en wie men graag wil zijn (fictie) staat vaak een objectief beeld over de organisatie in de weg. Daarbij zorgt het fenomeen cultuurblindheid ervoor dat een aantal zaken zijn genormaliseerd of simpelweg aan het bewustzijn ontsnapt omdat het “altijd al zo geweest is”. Ook komt het maar al te vaak voor dat men van de ander niet goed weet wat er speelt omdat daarvoor de openheid of informatiestromen ontbreken.

De aanpak

Door middel van observaties, gesprekken, bestuderen van documentatie, interviews en vragenlijsten wordt er een nulmeting (huidige stand van zaken, procesinrichting, informatiestromen, helderheid doelen en planning) gemaakt. Daarnaast wordt de cultuur in kaart gebracht volgens een wetenschappelijke methodiek. Beide onderzoeken geven een reëel, wakker en objectief beeld. Op basis van deze gegevens kan een risicoanalyse plaatsvinden en knelpunten kunnen worden aangewezen. Daarbij draagt het onderzoek zelf bij aan de bewustwording van de cultuur.