Leiderschap

Deze voortdurende en snel veranderende wereld en maatschappij vraagt een ander type leiderschap en andere vaardigheden van de leider dan wij ooit gekend hebben. En helaas bestaat er geen recept voor de ideale en optimale leider. Niet meer althans. De invloeden van buitenaf (context, toenemende behoefte van de klant) veranderen inmiddels zo snel en hebben daarmee grote invloed op de dagelijkse gang van zaken. Niet voor niets is het aanbod voor leiderschapstrainingen in haar aard veranderd. Thema’s als bewustzijn en betekenisgeving zie je steeds vaker terug in dit aanbod. En dat is maar goed ook want de oude schema’s en structuren zijn niet meer afdoende. We kunnen bijna niet anders meer dan andere, oudere en diepere bronnen raadplegen.

De aanpak:

De desbetreffende leidinggevende wordt binnen haar of zijn context ondersteund door middel van observaties, gesprekken, oefeningen en opdrachten om zo tot een authentieke leiderschapsvorm te komen die zowel aansluit bij de context als bij de persoon zelf.